TERMENI ȘI CONDIȚII

Asociația Diaspora Locală este o persoană juridică română fără scop patrimonial, înregistrată în Registrul Special Fundații conform Legii 246/2005 nr. 99 din data de 17.07.2019, având CUI 41545404, având sediul în județul Timiș, comuna Dumbrăvița, Strada Crișurilor, nr. 57, număr de telefon +40 730311949 și adresă de e-mail info@romaniansciencefestival.ro.

Conținutul si designul site-ului www.romaniasciencefestival.ro, precum și orice alt material având legătură cu acesta trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. prin orice alta modalitate, aparțin în exclusivitate Asociației și/sau colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat în mod expres și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele Asociației fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă din partea reprezentaților legali ai Asociației. Nu puteți folosi cadre (frames în sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru elemente sau componente ale site-ului Romanian Science Festival indiferent dacă este vorba de informații protejate de legea copyrightului sau nu. Este permisă crearea limitată, revocabilă și neexclusivă a hiperlinkurilor către paginile site-ului Romanian Science Festival, atâta timp cât aceasta acțiune nu prezinta festivalul și Asociația într-o lumina falsă, înșelătoare, derogatorie sau ofensiva. Nu puteți folosi elementele protejate de drepturi de proprietate intelectuala ce aparțin Asociației și Festivalului fără permisiunea scrisă, prealabilă, din partea Asociației.

Asociația nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care utilizatorii site-ului ww.romaniansciencefestival.ro sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al utilizării necorespunzătoare a site-ului. De asemenea, responsabilitatea pentru protecția sistemelor informatice ce aparțin utilizatorilor site-ului aparțin exclusiv acestora, Asociația nefiind responsabilă în eventualitatea contaminării cu viruși informatici, malware sau alte infecții de tip informatic ca urmare a accesării site-ului Romanian Science Festival.

Accesarea website-ului www.romaniansciencefestival.ro implica acceptarea acestor termeni și condiții. Termenii și condițiile website-ului pot fi modificați oricând de către Asociație, aceștia fiind opozabili utilizatorilor de la data afișării în site. Pe website-ul Romanian Science Festival pot exista mențiuni privitoare la website-uri externe, administrate de terți. Asociația nu are nicio responsabilitate privitor la conținutul acelor website-uri, conținutul acestora fiind exclusiv responsabilitatea organizațiilor respective.